TSA

13.12.2019г. Тръст за Социална АлтернативаСесия: "Умения за комуникация"Благодаря за о

Continue Reading

SAP

14.11.2019г. SAP Bulgaria Демо сесия: "Оптимизиране на представянето" Благодаря за обратната

Continue Reading