Инструменти

 

  Демонстрации

 

 Дискусии

 

 Работа по казуси

 

 Рефлексия

 

 Тестове

Презентиране на теоретични модели

 

 Енергизиращи и отварящи активности

 

Бормашини

 

 Дебрифинг и анализ на събитията

 

 Ролеви игри