Александър Балабанов – Founder & CEO

Използваниете методологии, концепции и техники са базирани на задълбочни, обстойни и детайлни научни проучвания в професионална и академична среда. За по-подробна информация и достъп до конкретни научни материали и изследвания, моля разгледайте секцияте Материали и ресурси.