Инструменти и техники

Тренинг моделите са насочени към идентифицирането и премахването на вътрешните пречки и слепи петна (blind spots), които се явяват бариери пред възможностите за пълноценно осъществяване на капацитета и целите, или с други думи, на постигането на най-добрата версия на всеки един от нас. Целта на трансформацията е постигането на трайни и измерими положителни резултати в хората, с които работим.

Един от фундаментите на тренинг програмите на DynamiX Lab е диференциацията между хоризонтално и вертикално развитие, където хоризонтално означава придобиването на нови умения, а вертикално- развиването на индивидуалния потенциал в дълбочина до постигането на качествено по-съществени нива на овладяване.

Съставянето  и структурирането на тренинг програмите се базира на принципите, заложени в Design Thinking и е насочен изцяло към идентифициране и таргетирането на конкретните нужди на организацията.

Можете да разгледате използваните инструменти тук:

 

 Демонстрации

 Дискусии

 Работа по казуси

 Рефлексия

Бормашини

 Тестове

 Ролеви игри

 Енергизиращи и отварящи активности

 Дебрифинг и анализ на събитията

  Презентиране на теоретични модели