Отвореност

Отвореност

Отвореност и непредубеденост са сред най-съществените компоненти от рецептата на успешния трансформационен процес.

Възприели сме подход без предрасъдъци, в който не съдим миналото, а вместо това оценяваме реалността на сегашния момент и търсим начини за постоянно подобрение и развитие.