Отвореност

Отвореност

Отвореност и непредубеденост са сред най-съществените компоненти от рецептата на успешния трансформационен процес.

Възприели сме подход без предрасъдъци, в който не съдим миналото, а вместо това оценяваме реалността на сегашния момент и търсим начини за постоянно подобрение и развитие.

Любопитство

Любопитство

Ние не се задоволяваме с това, което вече знаем и се движим по пътя на непрекъснато натрупване, усъвършенстване и напредък. Ние вярваме, че изследването на нови идеи и проучването на нови перспективи чрез любопитството е „най-добрата практика“ и подход, който да допринася стойност за нашите клиенти.

Ние не се задоволяваме с това, което вече знаем и се движим по пътя на непрекъснато натрупване, усъвършенстване и напредък. Ние вярваме, че изследването на нови идеи и проучването на нови перспективи чрез любопитството е „най-добрата практика“ и подход, който да допринася стойност за нашите клиенти.

 

Авант-гард

Авант-гард

Приемаме, нов подход към личностното, екипно и лидерско развитие, който не се фокусира единствено върху придобиването на нови знания и умения, а в основата си е стремеж за задълбочаване и разширяване измеренията на познанието.

Този подход се базира на най-актуалните достижения в научната и бизнес среда и представлява динамична интердисциплинарна методология, прилагана на практика във водещите компании от Fortune 500.

Отвореност

Отвореност

Отвореност и непредубеденост са сред най-съществените компоненти от рецептата на успешния трансформационен процес. Възприели сме подход без предрасъдъци, в който не съдим миналото, а вместо това оценяваме реалността на сегашния момент и търсим начини за постоянно подобрение и развитие.

Цел

Цел

Целта е да стимулираме и предизвикваме постоянно търсене за развитие и прогрес на личностно, екипно и организационно ниво.

Визия

Визия

Визията на “DynamiX Lab” е свят, в който хората постигат най-добрата и автентична версия на себе си.

 

Защо DynamiX Lab?

Защо DynamiX Lab?

“He who has a why to live can bear almost any how.”

Friedrich Nietzsche

 

 

 

 

Защото когато осмислим динамиката на вътрешните си движещи сили и мотивация и постигнем вътрешен баланс и синхрон, можем да бъдем най-добрата и пълноценна версия на самите себе си; да изпълним капацитета и възможностите си, а те са почти неограничени
 

 

 

 

 

 

 

Защото „DynamiX Lab” е не просто професия, а призвание; на немски думата за професия е ‘der Beruf’, но нейното първо значение е не професия, а призвание! Защото след пълно отдаване във всеки един етап от процеса, удоволствието от постигнатите резултати, трансформации и искрени благодарности от хората, с които работим е неописуемо. Защото когато желанието, мотивацията и ценностите се срещнат с дисциплина, подготовка и умения, резултатите са пълно удовлетворение
 

 

Защото постоянното развитие е многостранен процес на обмен на информация, резултатът, от който е качествено по-съществен от простия сбор на съставните части

.