Управление на отношенията – eмоционална интелигентност

Управление на отношенията – eмоционална интелигентност

Тренингът разглежда елементи от жизнено значение за оптимизирането на процесите на личностно, екипно и организационно ниво- процеси по взимане на решения, комуникационни, както и когнитивни. Фокусът на обучението е разбиране, овладяване и управление на емоционалните процеси, както и на отношенията.

Оптимизирането на междуличностните отношения е ключов компонент за протичането на успешни бизнес процеси и максимална производителност. Ефективното усвояване на умения и техники, способстващи за разбирането и управлението на емоционалното състояние, водят незабавно до измеримо по-високи произвдотелност и постижения както на индивидуално, така и на организационно ниво.

Тренингът се базира на най-актуалните модели и практики в бизнеса, които се прилагат в компаниите от Fortune 500. Програмата

Резултатите от тренинг програмата Управление на отношенията – емоционална и социална интелигентност включват:

увеличаване на индивидуалната производителност и отговорност

подобряване на емоционалния и работен климат в организацията

оптимизиране процесите по вземане на решения

създаване на екипност и усещане за принадлежност

конструктивно разрешаване на конфликти

намаляване на стреса и тревожността и негативното им влиянието върху работата

подобряване на комуникацията на личностно и екипно ниво

намаляване текучеството на персонала и съответните разходи

подобряване на усещането за общо благосъстояние на индивидуално и екипно ниво

мотивиране на служителите, отключване инициативността и творческия им потенциал