Резонантно лидерство™

Резонантно лидерство™

За разлика от стандартните тренинг програми за лидерство, които се фокусират върху обучаване, програмата Резонантно лидерство™ е насочена към развиване. Водещите модели в бизнес практиката ясно показват, че развиването на лидерски кадри в организацията е фактор от ключово значение за успеха на една компания.

Тренингът програмата Резонантно лидерство™ диференцира между хоризонтално и вертикално лидерство като се базира на най-актуалните интегрирани модели за лидерство, прилагани на практика в компании от Fortune 500.

Програмата разглежда ефективното лидерство като многоизмерно и се фокусира върху вертикалното развивитие на лидера, като разглежда осем направления на развитие, техните характеристики и синхрнонизирането на лидера и екипа във всяко едно направление.

Успехът на всяка организация е в пряка зависимост от уменията и знанията на нейните лидери. Когато компанията разполага с добре подготвен и мотивиран екип, предвождан от ефективен лидер, тя е винаги в състояние да осъществи потенциала си и да бъде крачка пред конкуренцията. Ефективното лидерство възниква в средата на корпоративната култура и служи за мост  между настоящото състояние и визията за развитие на компанията.

Ключов елемент от Резонантното лидерство е и управлението на енергията. Повечето лидери не си задават въпроса защо са енергични един ден и изтощени на следващия. Много малко лидери са наясно откъде идва енергията им, къде отива и защо се чувстват изтощени в края на седмицата. На високите управленски нива напрежението и стресът са неумолими и могат да бъдат изключително опасни ако не бъдат овладяни и контролирани. Правилното и ефективно възстановяване е от решаващо значение не само в спорта, но и в света на бизнеса, където повечето лидери просто очакват да продължават ден след ден и година след година. Правилата в спорта са различни от тези в бизнеса, но овладяването и управлението на енергийните нива за оптимално представяне и възстановяване могат да предизвикат коренна промяна в резултатите и да предотвратят появата и негативните последици от бърнаут. Оптималното управление на енергията неизменно води до повишаване на личната ефективност и влияние на лидера върху екипа.

Следващото ключово направление в тренинг програмата Резонантно лидерство™ се базира на най-актуалните модели за бизнес развитие и дефинира лидерството в динамична рамка, като характеризира положителните и отрицателни черти на всеки етап от развитие, както и необходимите стъпки за преминаване на следващ етап.

Чрез разглеждането и тренирането на практически модели и техники програмата Резонантно лидерство™ се фокусира върху постигането на следните резултати:

дефиниране на разликата между лидерство и мениджмънт- качества на ефективния лидер и слепи петна

хоризонтално и вертикално лидерство – интегриран подход – нива на резонантно лидерство

емоционално лидерство, социална интелигентност и взаимоотношения в екипа – модели и техники за управление на груповата динамика в екипа

създаване на положителен емоционален и работен климат в екипа

ситуационно лидерство – елементи и фактори

разбиране и управление на корпоративната култура и вътрешните социални мрежи

управление и отключване на потенциала и умения както за успешно собствено мотивиране, така и за мотивиране на екипа

ефективна комуникация и даване на обратна връзка

повишаване на личната ефективност и взимане на решения

Целите и резултатите от тренинг програмата Резонантно лидерство™ са:

съществено повишаване на производителността както на лидера, така и на целия екип

съществено повишаване качеството на вземане на решения

оптимизиране на вътрешно-екипните процеси- повишаване нивото на инициативност, намаляване на конфликтите, намаляване на броя болнични дни, повишена ефикасност

повишаване нивото на мотивация и лоялността на служителите

отключване на творческия потенциал и индивидуалните възможности на служителите и превръщане на индивидуални умения в стратегически предимства