Презентационни умения

Презентационни умения

Тренинг програмата се фокусира върху развиването на умения за ефективно представяне на идеи пред хора – от контакт между двама души, през представяне пред по-малък екип, до презентиране пред голяма аудитория.

Разглеждат се две основни направления и нива на умения за успешно представяне-  от една страна базови техники и от друга- адаптивност и гъвкавост. В категорията на базовите техники попадат темите:

дефиниране и формулиране на точните цели на презентацията и очакваните резултати

изготвянето на структуриран план, съдържащ ключовите елементи на успешната презентация

 визуално и съдържателно структуриране и оформяне на презентацията

анализ на публиката, видове аудитории и тяхната динамика

техники за привличане, задържане и контролиране на фокуса на аудиторията

поведение пред публика- овладяване на техники за ефективно използване на езика на тялото както и на изказа и интонацията

Изброените техники и инструменти са базови, тъй като, след осъвършенстване им, именно върху тях се изграждат уменията за ефективно представяне на идеи- адаптивност и гъвкавост, които включват:

изграждането на резонанс между поведението, представянето и същността, която се предава

гъвкавост в поведението и овладяване на импровизацията- преодоляване на неочаквани и въпроси и ситуации, овладяване на публиката

изграждане на емоционална карта на презентацията и овладяване на стреса

установяване на рапорт с публиката

активно ангажиране на публиката и постигане на същинските цели на презентацията