Dynamix Training™

Dynamix Training™

Dynamix Training™ е холистично и гъвкаво тренинг решение, което включва широк набор от инструменти, теми и активности, интегрирани в професионалния тренинг процес.

Тренинг програмата е насочена към развитие на личностния, екипен и организационен потенциал, посредством методология и техники, прилагани на практика в компаниите от Fortune 500.

Широкоспектърното меню от решения в програмата, дава възможност за подбиране на най-точните и необходими инструменти за постигане на конкретни цели.

Те могат да бъдат обвързани с вече съществуващ модел в компанията или да бъдат избрани спрямо конкретна бизнес потребност на организацията.

Тренинг програмата се фокусира върху оптимизиране на представянето както на индивидуално, така и на екипно и организационно ниво. Разглеждат се бариерите пред постигането на оптимални резултати и най-актуалните бизнес и научни модели за преодоляването им.

Конкретните цели на обучението се дефинират в процеса на проектиране на дизайна на програмата след идентифициране и анализ на очакванията и конкретните нужди и специфики на организацията и могат да включват:

постигане на устойчив растеж и повишаване на производителността както на индивидуално, така и на организационно ниво

подобряване на емоционалния и работен климат в организацията

оптимизиране на олекотяване на вътрешните комуникационни процеси и взаимоотношения

подобряване на процесите по взимане на решения и тяхното качество

намаляване нивата на стрес и тревожност и негативните им последствия върху ефективността на служителите

отключване на неизползвания потенциал на индивидуално и екипно ниво

повишаване нивото на удовлетвореност и мотивираност на служителите