Изграждане на екип Dynamix™

Изграждане на екип Dynamix™

Вземането на стратегическото решение за инвестиране в изграждането на ефективно функциониращ екип е един от най-съществените корпоративни ходове за всяка компания. Изграждането на ефективен екип е един от основните фактори, върху които се гради успехът на една организация.

Тренинг програмата е фокусирана върху разбирането и управлението на силите, които задвижват и сплотяват екипа. В практиката повечето лидери се изкачват по йерархичната стълба, управлявайки екипи с различни размери и научавайки в движение  как се работи и управлява екип. Много малко лидери преминават формален тренинг за етапите на изграждане на екип или знаят нещо повече от стандартните клишета за „формиране, сблъсък, нормиране, представяне и закриване“ (forming, storming, norming, performing, adjourning).

Успешното трансформиране, обаче изисква значително по-софистициран подход и разбиране за етапите на развитие на екипа и управлението им, така че да се отключи реалният потенциал, който екипът притежава. Тренинг програмата разглежда изграждането и развиването на успешен екип в седем последователни етапа, техните положителни и отрицателни аспекти, потенциалните прегради и необходимите стъпки за преминаване към следващ етап от развитието. Анализът се базира на най-актуалните модели в теория на развитието, които се прилагат на практика в компании от Fortune 500. Задълбочено се разглеждат функционалните роли в екипа, техния принос и посоки и потенциал за развитие.

Целите и резултатите от тренинг програмата Изграждане на динамикс екип™ са:

разбиране на условията за създаване на успешен екип

дефиниране на настоящото ниво на екипност и поставяне на стратегически цели и съставяне на план за развитие

повишаване на нивото на доверие в екипа

повишаване ефективността на комуникация в екипа

повишаване на нивата на мотивация и инициативност

отключване на потенциала на екипа и неговите отделни членове