Авант-гард

Авант-гард

Приемаме, нов подход към личностното, екипно и лидерско развитие, който не се фокусира единствено върху придобиването на нови знания и умения, а в основата си е стремеж за задълбочаване и разширяване измеренията на познанието.

Този подход се базира на най-актуалните достижения в научната и бизнес среда и представлява динамична интердисциплинарна методология, прилагана на практика във водещите компании от Fortune 500.