Динамичен интердисциплинарен подход

Личностно, екипно и организационно развитие

Цели

 

Целта на DynamiX Lab е създаването на положителни трансформации както на индивидуално, така и на екипно и организационно ниво. Част от преките резултати от тренинг програмите са:

Подобрена производителност и ефективност

Подобрена производителност и ефективност

постигане на устойчив растеж и повишаване на ефективността и продуктивността на индивидуално, екипно и организационно ниво

Ефективна комуникация

Ефективна комуникация

оптимизиране на комуникационните процеси и подобряване на движението и потока от идеи в организацията

Подобрен емоционален климат

Подобрен емоционален климат

подобрена емоционална, социална и работна среда в рамките на организацията

Намалени нива на стрес

Намалени нива на стрес

намаляване на нивата на тревожност и стрес и негативните им последици върху ефективността на служителите

Отключване на потенциал

Отключване на потенциал

отключване на неизползвания индивидуален и екипен потенциал и отваряне на възможности за практическото му приложение

Повишена мотивация на служителите

Повишена мотивация на служителите

повишени нива на мотивация и лоялност на служителите и по този начин повишаване на цялостната ефективност и удовлетворение от работата 

Подобрени процеси по взимане на решения

Подобрени процеси по взимане на решения

подобряване на качеството на процесите на вземане на решения и тяхната ефективност

Повишаване инициативността на служителите

Повишаване инициативността на служителите

създаване и развиване на пространство и възможности за инициативност, творчество и предприемачество от страна на служителите

Препоръки

Поканихме Александър в SoftServe, за да проведе тренинг на тема “Ефективна комуникация” като част от нашата редовна практика да приемаме високо квалифицирани и опитни външни специалисти, които споделят знания,  допринасящи стойност за нашия екип.

Останахме изключително доволни от начина, по който представи темата – по изцяло интерактивен и творчески начин и бяхме истински впечатлени от способността му да реагира гъвкаво и адаптивно към нуждите на аудиторията, тъй като се наложи да реагира адекватно на организационни промени в последния момент преди началото на тренинга.

Обратната връзка от екипа беше наистина положителна и определено ще се радваме да имаме възможността отново да използваме услугите на Dynamix Lab!

Мария Бачева – Бизнес Партньор ЧР

Александър проведе страхотна сесия за моя екип на тема “Емоционална интелигентност”.

Стъпвайки на опита си досега, оцених високо многообразието от гледни точки, които Алекс използваше и различните области, от които представи информация, за да обрисува по един вълнуващ начин как всъщност функционираме като индивиди, как развиваме отношенията си с другите и как притежаваме силата да влияем на всичко това.

Интерактивната сесия ни държеше ангажирани през цялото време, като в края й всички останахме с висока енергия, по-високо ниво на разбиране и по-добро възприемане на отговорността върху собствените си емоции.

С удоволствие бих препоръчала Алекс като един много интелигентен и многостранно развит човек с дълбоки познания, с когото е удоволствие да се партнира, както и страхотен треньор.

Image result for experian logo transparent

Добромира Манасиева – ръководител на отдел “Управление на човешките ресурси” в Experian Bulgaria

Алекс внесе атмосфера на изключителен професионализъм в нашите обучения, като допринесе с дълбоките си теоретични познания и доказан практически опит в областта на емоционалната интелигентност, бизнес планирането и представянето пред публика.

Неговото елегантно отношение към участниците от повече от 15 страни винаги е от изключителна важност за техния учебен опит и преживяване. Алекс е отборен играч, винаги точен, позитивен и надежден, заради което продължаваме да работим с него и в предстоящите ни събития!

Ширин Амин – Генерален Директор на Champions Factory International

Имахме честта да работим с Александър Балабанов, който планира и представи няколко обучения, които бяха стриктно съобразени с мисията и целите на фондацията ни.

Александър прави впечатление със своята стриктност, отговорност и професионализъм. Той е човек, който не прави компромиси в името на добре свършената работа. За нас ще бъде удоволствие да работим отново заедно.

Иван Иванов – Програмен Мениджър

Обученията, водени от Александър, бяха подготвени специално за нашата компания. Останахме много приятно изненадани от интересните интерактивни и ангажиращи упражнения, които илюстрираха основните понятия в комуникацията и работата в екип. Алекс успя да докосне и обясни ключовите идеи по един интелигентен, но много ясен и интуитивно разбираем начин за цялата аудитория. Той е позитивен и открит и за нас беше удоволствие да работим заедно.

ВАЛДИ ЛКВ

„Имахме удоволствието да проведем тренинги в няколко направления с Александър Балабанов. Обученията бяха изцяло на английски език и презентираха не просто теоретични модели, а демонстрираха и ангажираха служителите в реалното им практическо усвояване и приложение. Дизайнът на тренингите следваше предварително заложените цели и представи действително иновативни модели и перспективи.“

Явор Йорданов – CEO

Останахме наистина впечатлени от високото ниво на професионализъм и отношението на Dynamix Lab към поставените от нас цели и осъществяването на планираните тренинги. Дизайнът на обученията беше наистина гъвкав и обедини няколко по същество различни теми в един изключително интересен цялостен модел, който бе представен по време на тренингите. Високите нива на енергия на водещия успешно въвлякоха служителите да участват наистина активно в програмата.

Светлин Бонев – Managing Director

Треньор

Александър Балабанов

Александър Балабанов

Корпоративен Треньор и Консултант

Фокусиран съм върху създаването на положителни трансформации на личностно, екипно и организационно ниво, които водят да отключване на собствения потенциал и постигнето най-добрата версия както на самите нас, така и на организациите, в които работим. Моята страст е да подпомагам растежа и развиването на възможностите за върхово представяне. Целта е не просто задоволяване на нуждите на клиентите, с които работя, а те да останат впечатлени!

В работата си следвам интердисциплинарен подход, който разглежда най-актуалните достижения както в бизнес практиката, така и в научния и академичен свят. Прилагам много-компонентни модели и методологии, които обхващат различни измерения и направления на развитието, като целта е да се намери правилният, а не лесният отговор.

Тренинг моделът е интерактивен и се изгражда върху въвличането и ангажирането на аудиторията в процеса, за разлика от инертното консумиране на информация. По този начин посредством ‘учене чрез преживяване‘ участниците се превръщат в активен и динамичен елемент от процеса, а не просто пасивен зрител. Този подход гарантира дълготрайни и устойчиви резултати, като създава и една стимулираща и приятна учебна среда.

Моят професионален и академичен път…

Интердисциплинарният модел, който следвам, е пряк резултат от международния ми академичен и професионален път. Завърших образованието си във Великобритания и натрупах дългогодишен опит в корпоративния свят като маркетинг мениджър и бизнес анализатор и консултант. Водя тренинги и обучения на английски и български в компании с различни размери и в различни бизнес сектори.

За мен развитието е процес, а не крайна точка и по тази причина не спирам да развивам уменията и познанията си и да придобивам нови. Специализирал съм в международни програми за обучители и бизнес треньори в Унгария, Кипър, Румъния и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми.

инструменти и техники

Подходът на тренинг програмите обхваща методологии, концепции и техники, базирани на най-съвременните холистични научни изследвания в бизнеса, както и в академичните среди. Моделът следва мотото:

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.”

Визия и Ценности

 

 

Отвореност

Отвореност

Отвореност и непредубеденост са сред най-съществените компоненти от рецептата на успешния трансформационен процес. Възприели сме подход без предрасъдъци, в който не съдим миналото, а вместо това оценяваме реалността на сегашния момент и търсим начини за постоянно подобрение и развитие.
прочети повече  
Любопитство

Любопитство

Ние не се задоволяваме с това, което вече знаем и се движим по пътя на непрекъснато натрупване, усъвършенстване и напредък. Ние вярваме, че изследването на нови идеи и проучването на нови перспективи чрез любопитството е „най-добрата практика“ и подход, който да допринася стойност за нашите клиенти. Ние не се...
прочети повече  
Авант-гард

Авант-гард

Приемаме, нов подход към личностното, екипно и лидерско развитие, който не се фокусира единствено върху придобиването на нови знания и умения, а в основата си е стремеж за задълбочаване и разширяване измеренията на познанието. Този подход се базира на най-актуалните достижения в научната и бизнес среда и пред...
прочети повече  

Aristotle

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

Контакт

Александър Балабанов – Бизнес треньор и консултант

Tелефон за контакт: (+359) 898 666 013

“Дайнамикс Лаб” ЕООД

ЕИК: 204693066

  

e-mail: a.balabanov@dynamixlab.com или пишете тук:

Статии

 

В сътрудничество с